Icon depicting calendar

Boka
tid

Vad innebär Rehabilitering?

Ordet rehabilitering kommer av latinets "rehabilitatio" som betyder att återskapa. Syftet med rehabilitering är att kunna återgå till tidigare funktion om möjligt, eller att skapa bästa möjliga välbefinnandet hos patienten, med ett så aktivt liv som möjligt. Man försöker också att i så stor utsträckning som möjligt kunna uppnå de mål som djurägaren har för hunden, oavsett om det enbart innebär att hunden ska må bra och fungera som sällskapshund, eller om den ska fungera i ett arbete. Rehabilitering påbörjas i samband med att en skada uppstår och pågår så länge det finns ett behov av medicinska insatser, eller till dess att hunden återfått de funktioner och fysiska kondition (styrka, koordination, balans, uthållighet etc.) som är möjlig för just den individen. Bäst resultat uppnår man om rehabiliteringsarbetet utförs genom teamarbete. Teamet kan bestå av veterinär, sjukgymnast, massör, djursjukvårdare och inte minst dig som djurägare.

Många gånger begränsas djurägarens möjlighet till rehabilitering både av ekonomiska skäl samt att det kräver mycket tid att åka till djursjukhuset 1-3 ggr/vecka. Det är mycket viktigt att djurägaren får med sig hemgångsråd, då en stor del av hundens rehabilitering sker i hemmet. Det är också viktigt att rehabiliteringsövningarna anpassas till olika djurägares möjligheter och boendemiljö då alla har olika förutsättningar.
 

Ibland är det av mycket stor vikt att hunden/katten får komma kontinuerligt under en tid, beroende på skada. Men det kan också räcka med att djuret kommer in på kontroller och att det mesta arbetet utförs hemifrån. Därför är det alltid värt att åtminstone komma in på ett besök, för att få hjälp med en rehab.plan, oavsett om man har möjlighet att utföra den på klinik eller inte. Det blir förstås som regel ett effektivare resultat om man har möjlighet att utföra rehabiliteringen med klinikens regelbundna hjälp.

Försäkringsbolagen täcker idag många gånger en del av rehabiliteringen. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag och fråga om din försäkring ersätter ditt djurs rehabilitering.

Kostnaden för en rehabilitering varierar beroende på typ av skada/problem och hur bra individen svarar på behandlingen/träningen. Rehabiliteringspersonalens uppgift är dock alltid att hjälpa dig och ditt djur, utifrån era individuella förutsättningar, både avseende skada/problem, tid och ekonomi.