Icon depicting calendar

Boka
tid

Viktigt att känna till

Våra hundar behöver i allra högsta grad fysioterapeuter som kan hjälpa till att lokalisera, behandla och förebygga muskulära och ledrelaterade besvär. Problemen hos våra hundar har ökat, men vi har också blivit duktigare på att uppmärksamma olika besvär. Vården har utvecklats enormt de sista åren och vi har därmed mycket bättre möjlighet att hjälpa våra vänner. Med ett bra samarbete mellan veterinär och fysioterapeut kan otroliga resultat uppnås!
Hunden är människans bästa vän, men det borde väl vara lika självklart att vända på meningen och kunna säga att människan är hundens bästa vän!

Det är viktigt att känna till att det föreligger en skillnad mellan en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och en certifierad  hundfysioterapeut. Ett diplom eller certifikat kan vem som helst utfärda..
Enligt lagen har du som djurägare stort ansvar att själv kontrollera vart du tar din hund och vem du tillåter behandla din hund. 

En legitimerad fysioterapeut har minst 3 års medicinsk universitetsutbildning/kandidatexamen bakom sig och oftast en rad vidareutbildningar. För att arbeta under legitimation på djur krävs en vidareutbildning inom veterinärmedicin och sedan ett godkännande hos Jordbruksverket. För att bli legitimerad ställs höga krav och det finns därmed ett skydd genom socialstyrelsen och jordbruksverket. Det är förstås inte självklart att man är duktig bara för att man har en legitimation, men det gagnar dig som djurägare att träffa legitimerad vårdpersonal på fler än ett sätt. Det är betydligt mer osannolikt att någon allvarlig missbedömning sker.

En alternativ fysioterapeututbildning ligger under privat regi då det inte finns några universitetsutbildningar endast för veterinärmedicin.Dessa är oftast inte förlagda på mer än ca 20 dagar + -, fördelat under något år. Det är helt upp till företaget som anordnar utbildningarna vilka krav som ställs på eleven. Det finns heller inga efterkommande kontrollinstanser.

Man bör noga ta reda på vilken utbildning och erfarenhet en terapeut har när man ska rehabilitera sin hund. Friskvård ställer inte medicinska krav och där kan man med högre sannolikhet få adekvat hjälp av duktiga erfarna personer inom friskvårdens olika områden. Vad det gäller skador och medicinska åkommor bör man alltid vara noggrann med att sin hund får en adekvat bedömning och vård! De kan inte tala för sig själva...

 
 

Vad det gäller skador och medicinska åkommor bör man alltid vara noggrann med att sin hund får en adekvat bedömning och vård av personal med medicinsk utbildning och legitimation. Hunden kan inte tala för sig själv och det är djurägaren som ansvarar att tillhandahålla sin hund korrekt omvårdnad. 

Detta betyder dock inte, att det inte finns gott om duktiga terapeuter, som kan göra ett jättefint arbete med att behandla din hund och hjälpa till med träning. Det betyder dock att den medicinska bedömningen och behandlingsplanen bör utformas av legitimerad yrkesgrupp! 

På samma sätt som ett nära samarbete är viktigt mellan veterinär och legitimerad fysioterapeut, så är det viktigt att en icke medicinskt utbildad/legitimerad fysioterapeut/massör, har ett samarbete med en medicinskt ansvarig fysioterapeut vid rehabilitering och bedömningar. 

2017-05/en-motorisk-enhet-muskelns-styrning-fr-n-nerver-
2017-05/en-muskelbuk-med-en-urskiljd-muskelbunt
2017-05/muskelns-uppbyggnad-steg-f-r-steg-muskel-muskelbunt-muskelfiber-myofibrill-aktin-och-myosin-
2017-05/olika-muskeltyper